SEMPOZYUM HAKKINDA
SEMPOZYUM TEMALARI

 • İlmî ve Kültürel Hayat
 • Dinî İnançlar, Ritüeller ve Kutsal Figürler
 • Tokatlı Âlimler
 • Tokatlı Şeyhülislamlar
 • Tokatlı Meşhurlar
 • Tasavvuf Kültürü
 • Tokat Medreseleri
 • Sanat ve Mimari
 • Edebiyat
 • Folklor
 • Toplumsal Yapı
 • Göçler ve Demografik Yapı

 • SYMPOSIUM THEMES

 • Scientific, Cultural and Economic Life
 • Religious Beliefs, Rituals and Sacred Figures
 • Scholars of Tokat
 • Shaykh Al-Islams of Tokat
 • Celebrities of Tokat
 • Sufi Culture
 • Tokat's madrasahs
 • Art and Architecture
 • Literature
 • Folklore
 • Social structure
 • Migrations and Demographic Structure

 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.