SEMPOZYUM HAKKINDA
BAŞVURU VE BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en çok 300 kelimelik bildiri önerilerinin 10 Ağustos 2018 mesai bitimine kadar e-posta yoluyla tokatsempozyum2018@gop.edu.tr adresine Türkçe ve İngilizce Word dosyası şeklinde gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul veya ret biçiminde olacak ve özet sahiplerine duyurulacaktır.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 5 Ekim 2018 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde Word dosyası olarak tokatsempozyum2018@gop.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ek 1. Başvuru Formu
Ek 2. Özet ve Bildiri Hazırlama Kılavuzu

CRITERIA FOR SYMPOSIUM PARTICIPATION

Abstract Submission and Criteria for Evaluation

All local and international academics who work on this topic are welcome to join the conference. However, those who wish to submit a presentation proposal are encouraged to follow the criteria below:
  • Abstracts must not exceed 300 words
  • Abstracts must clearly state purpose, methodology, references and possible findings.
  • All abstracts must be submitted by 10 August 2018 to the e-mail address: tokatsempozyum2018@gop.edu.tr
  • In the e-mails, there must be one Turkish and one English version of the abstracts in Word format.
All submissions will be evaluated by the Science Board members according to the topic range of the symposium, congruity with academic requirements, and the originality of the work. The applicants will be informed about the results of the abstract evaluations as ‘Accept’ or ‘Reject’. The language of the symposium is Turkish and English.

Full-Text Submissions

The due date to submit the full-text versions of accepted proposals is 5 October 2018. The full-text submissions following the academic writing requirements must be sent to tokatsempozyum2018@gop.edu.tr

Attachment 1. Participation Form
Attachment 2. Author Guidelines For Symposium Proceedings

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.