SEMPOZYUM HAKKINDA
SEMPOZYUM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Tokat'ın, Türk ilim ve kültür hayatı tarihindeki yeri eşsizdir. Özellikle Osmanlılar döneminde yetişen âlimler gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında araştırma yapan uzmanların dikkatini çekmektedir. Hâlâ ayakta kalabilmiş medreseleri, camileri, han ve hamamlarıyla tarihtan günmüze bir kültür şehri olduğu da ortadadır. Daha önce, Üniversitemiz tarafından 01-03 Kasım 2012 tarihinde “Uluslararası Tokat Sempozyumu” düzenlenmişti. Ancak aradan geçen sürede yeni bilgi ve belgeler gün ışığına çıkmış, daha ilmî ve kültürel alanları kapsayacak bir sempozyum düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, Üniversitemiz ev sahipliğinde Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi işbirliği ile 18-19-20 Ekim 2018 tarihleri arasında “Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmî ve Kültürel Hayat Uluslararası Sempozyumu” gerçekleştirilecektir. Sempozyumda yerli ve yabancı bilim insanlarının hazırladığı özgün çalışmaların tartışılması ve bu yolla literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.

GENERAL INFORMATION ABOUT THE SYMPOSIUM

Tokat is unique in the history of Turkish science and culture. Especially the scholars who are educated in the Ottoman period attract attention of experts who are doing research both in Turkey and abroad. It is also a historic cultural city with its still-standing medresses, mosques, inns and baths. Previously, "International Tokat Symposium" was organized by our university on 01-03 November 2012. However, in the meantime, new information and documents emerged day to day, and a need for a symposium to cover more informal and cultural areas emerged. For this reason, "International Symposium on Science and Cultural Life in Tokat" will be realized between 18-19-20 October 2018 with the cooperation of Tokat Governorate and Tokat Municipality when the University is hosted. In the symposium, it is aimed to discuss the original works prepared by domestic and foreign scientists and to contribute to the literature through this way.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.