SEMPOZYUM HAKKINDA
SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum Duyurusunun İlan Tarihi 11 Haziran 2018
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 14 Eylül 2018
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması 19 Eylül 2018
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih 8 Ekim 2018
Sempozyum Programının İlânı 10 Ekim 2018
Sempozyum Tarihi 18-19-20 Ekim 2018
Bildiriler İçin Son Düzeltme Tarihi 30 Kasım 2018

SYMPOSIUM CALENDAR

Symposium Announcement 11 June 2018
Proposal Submission Deadline 14 September 2018
Notification of Acceptance 19 September 2018
Full-text Submission Deadline 8 October 2018
Symposium Programme Announcement 10 October 2018
Symposium Dates 18-19-20 October 2018
Revision Deadlines for Full-Text Submissions 30 November 2018

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.